Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct en actueel mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is.
Schoonheidssalon Joli aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van deze website. Ook kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de informatie op deze website.
Via deze website wordt ook toegang verleend aan internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Schoonheidssalon Joli kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze websites en/of beschikbaar gestelde informatie.